X

Problem z własnym głosem, nienaturalny dźwięk.

Jako protetycy słuchu, staramy się zapewnić użytkownikom aparatów słuchowych jak najbardziej naturalną jakość dźwięku. Ogólna słyszalność i naturalne brzmienie własnego głosu są niezbędne dla akceptacji po pierwszym dopasowaniu. Jednak wielu użytkowników aparatów słuchowych nie lubi brzmienia własnego głosu.

Każdy użytkownik aparatów słuchowych doświadcza zmiany w słyszeniu swojego własnego głosu. Szczególnie nowi użytkownicy oraz pacjenci z lekkimi i średnimi ubytkami słuchu zmagają się z tym problemem. Każdy taki negatywny odbiór silnie wpływa na akceptację i często prowadzi do odrzucenia aparatów słuchowych.

Aby rozwiązać problem odbioru własnego głosu, protetycy słuchu mogą zredukować wzmocnienie oraz powiększyć otwór wentylacyjny, redukując tym samym słyszalność i zrozumienie mowy w hałasie. Niezależnie od tego, co zrobi protetyk, rezultatem jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a ogólną słyszalnością.

Do dnia dzisiejszego ten powszechnie znany problem postrzegany był jako nie do rozwiązania.

Aby rozwiązać problem odbioru własnego głosu, protetycy słuchu mogą zredukować wzmocnienie oraz powiększyć otwór wentylacyjny, redukując tym samym słyszalność i zrozumienie mowy w hałasie. Niezależnie od tego, co zrobi protetyk, rezultatem jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a ogólną słyszalnością.

Signia Nx z funkcją OVP™
dla najbardziej naturalnego brzmienia własnego głosu oraz najwyższej akceptacji.

Signia Nx, najbardziej zaawansowana platforma aparatów słuchowych, dysponuje pierwszym prawdziwym rozwiązaniem dla problemu własnego głosu. Dostarcza niezrównaną akceptację po pierwszym dopasowaniu poprzez kombinację bezkompromisowej słyszalności wraz z naturalnym brzmieniem własnego głosu.

Pierwsza na świecie funkcja przetwarzania własnego głosu – Own Voice Processing (OVP™) poprawia spontaniczną akceptację brzmienia własnego głosu w 80% przypadków niezadowolonych użytkowników aparatów słuchowych.*

Rewolucyjne naturalne brzmienie własnego głosu dostarczane przez platformę Signia Nx bazuje na wiodącej binauralnej łączności Ultra HD e2e. Jej ciągła wymiana danych audio w pełnym pasmie umożliwia dynamiczne skanowanie i przetwarzanie własnego głosu użytkownika całkowicie niezależnie od innych dźwięków, w tym wszystkich pozostałych głosów.

To rozwiązanie umożliwia protetykom słuchu dokładne dostrojenie aparatów słuchowych dla optymalnej słyszalności całego środowiska akustycznego bez konieczności poświęcania jej dla poprawy jakości słyszenia własnego głosu użytkownika.

Tym sposobem Signia Nx z funkcją OVP™ przynosi korzyści dla wszystkich użytkowników aparatów słuchowych. Replikuje naturalne wrażenia słuchowe, aby dostarczyć najlepszą jakość dźwięku oraz wykorzystuje pełen potencjał aparatów słuchowych dla najlepszych doświadczeń akustycznych w każdej sytuacji, nawet w bardzo głośnych środowiskach.

Pierwsze na świecie naturalne brzmienie własnego głosu
bazujące na wiodącej łączności binauralnej.

Ta rewolucyjna naturalność, której można doświadczyć z Signia Nx jest możliwa tylko przez kompletnie oddzielne przetwarzanie sygnału własnego głosu użytkownika od wszystkich innych głosów i dźwięków.

Kluczem do działania funkcji OVP™ jest nasza poprawiona ciągła pełnopasmowa binauralna łączność Ultra HD e2e. Teraz umożliwia ona także wykorzystanie technologii binauralnej do precyzyjnego skanowania i tworzenia indywidualnej „ścieżki” dźwiękowej własnego głosu użytkownika, która dociera do aparatów słuchowych. Ten poziom precyzji jest możliwy tylko dzięki nowej, w pełni zintegrowanej sieci mikrofonów silikonowych.

Ultra HD e2e umożliwia natychmiastowe i ciągłe dynamiczne wykrywanie własnego głosu oraz opatentowane podwójne przetwarzanie własnego głosu oraz pozostałych dźwięków środowiska.

Dlatego też Signia Nx dostarcza najbardziej naturalnego brzmienia własnego głosu oraz najlepszej zrozumiałości mowy w hałasie.

Ta rewolucyjna naturalność, której można doświadczyć z Signia Nx jest możliwa tylko przez kompletnie oddzielne przetwarzanie sygnału własnego głosu użytkownika od wszystkich innych głosów i dźwięków.

Ciągła łącznośc binauralna

Dla najbardziej naturalnych doświadczeń, nasza łączność Ultra HD e2e działa w sposób ciągły, łącząc aparaty słuchowe w binauralną parę, a teraz także wykorzystuje technologię binauralną do dokładnego skanowania własnego głosu użytkownika.

Pierwsza detekcja własnego głosu

Nowa wysoce precyzyjna sieć mikrofonowa trafnie identyfikuje własny głos użytkownika ze względu na jego unikalną przestrzenną ścieżkę dźwięku. Ciągła łączność binauralna zapewnia dynamiczną detekcję we wszystkich sytuacjach.

Rewolucyjne podwójne przetwarzanie

Signia Nx jest pierwszą platformą, która przetwarza własny głos natychmiastowo i niezależnie od wszystkich innych głosów oraz dźwięków, łącząc naturalne brzmienie własnego głosu z bezkompromisową słyszalnością dla naturalnych wrażeń dźwiękowych.

Najbardziej zaawansowane przetwarzanie dźwięku,
świetne rozumienie mowy w hałasie.

Poza naturalnym odbiorem własnego głosu użytkownika, nasza łączność Ultra HD e2e obsługuje także binauralną technologię, aby zapewnić dobrą zrozumiałość mowy oraz naturalne wrażenia słuchowe we wszystkich sytuacjach, nawet tych najgłośniejszych.

Nowe algorytmy umożliwiają najbardziej precyzyjną świadomość przestrzenną. Użytkownicy aparatów słuchowych mogą teraz doświadczać wrażeń otwartej przestrzeni dźwiękowej ze wszystkimi korzyściami kierunkowości.

By dać krystalicznie czysty dźwięk, nasz rozszerzony zakres dynamiczny obsługuje sygnały wejściowe nawet do 113 dB, dostarczając doskonałą jakość dźwięku w głośnych środowiskach. Dodatkowo nowy system antysprzężeniowy zapewnia najwyższe stabilne wzmocnienie, aby chronić jakość sygnału – bez artefaktów.

Cały system sterowany jest przez unikalny klasyfikator Signia, który gwarantuje perfekcyjną harmonię współpracy funkcji OVP™ oraz przetwarzania wszystkich innych dźwięków, aby naśladować wrażenia naturalnego słyszenia.

Niezrównana świadomość przestrzenNA

Nasze przełomowe pod względem jakości dźwięku nowe algorytmy HD Spatial naśladują naturalne procesy lokalizowania dźwięku. Dotyczy to wszystkich środowisk akustycznych, nawet tych bardzo głośnych, w których użytkownicy mogą się cieszyć „słyszeniem lepszym od normalnego”.**

Czysty dźwięk bez zniekształceń

Nasz rozszerzony zakres dynamiczny jest teraz dostępny uniwersalnie we wszystkich programach. W głośnych sytuacjach pełen zakres analogowych fal dźwiękowych zostaje zmieniony w sygnały cyfrowe, by zapewnić naturalne wrażenia.

Zaawansowana redukcja sprzężenia

Największa stabilność antysprzężeniowa zapewnia dużą elastyczność w dopasowaniu aparatów słuchowych. Reduktor sprzężenia zachowuje optymalną jakość sygnału bez artefaktów, dając komfortowe, naturalne wrażenia słuchowe.

Wyjątkowa klasyfikacja

Użytkownicy potrzebują zmian pracy aparatów w zależności od środowiska, w jakim przebywają. Czy znajdują się w ruchu, czy stoją w miejscu, rozmawiają czy też słuchają. Signia Nx jest jedynym systemem, który używa różnych rodzajów detekcji: akustycznej, ruchowej oraz głosowej, w celu automatycznego zarządzania wszystkimi funkcjami aparatów słuchowych, aby naśladować naturalne wrażenia dźwiękowe użytkowników.

Doskonałe słyszenie plus Bluetooth,
wyjątkowa kombinacja na rynku.

Współcześni użytkownicy aparatów słuchowych oczekują wyższych standardów słyszenia i wygodnej łączności aby lepiej słyszeć w nowoczesnym świecie.

Tylko aparaty słuchowe Signia łączą w sobie najbardziej zaawansowane technologie łączności w celu dostarczenia naturalnego brzmienia włąsnego głosu oraz bezkompromisowej słyszalności z bezpośrednią transmisją audio.
Signia Nx oferuje kombinację bezprzewodowych systemów Bluetooth oraz Ultra HD e2e przy dużej oszczędności energii.

Ultra HD e2e umożliwia wykorzystanie wielu wyjątkowych funkcji audiologicznych. Jest to ciągła pełnopasmowa łączność binauralna, która dostarcza najbardziej naturalnych wrażeń słuchowych oraz wyróżnia platformę Signia Nx na tle innych producentów korzystających z podstawowych systemów bezprzewodowych (e2e). Tylko Ultra HD e2e umożliwia działanie opatentowanej funkcji OVP™ oraz „słyszenie lepsze od normalnego”.**

Nasza technologia Bluetooth 2.4 GHz dostarcza najwyższej jakości transmisję audio ze smartfonów czy telewizji. Ponadto nasza zaawansowana antena wykonana technologią laserową umożliwiła wykonanie najmniejszego aparatu słuchowego z tą specjalną kombinacją technologii bezprzewodowych.

Łączność binauralna Ultra HD e2e

Ciągła wymiana danych i przetwarzanie audio pomiędzy aparatami słuchowymi wraz z funkcją OVP™ dają niezrównane możliwości oraz umożliwiają „słyszenie lepsze od normalnego“.**

Bluetooth 2.4 GHz dla najlepszej transmisji audio

Bezpośrednia transmisja rozmów telefonicznych oraz muzyki z urządzeń iPhone, a dodatkowo transmisja audio ze wszystkich innych smartfonów z łącznością Bluetooth oraz z telewizorów za pomocą akcesoriów StreamLine Mic
oraz StreamLine TV.

Wyjątkowa łączność Signia TeleLink

Akustyczny system łączności daje użytkownikom możliwość korzystania z aplikacji myControl, gdy inne systemy łączności bezprzewodowej nie mogą być używane, np. podczas lotu samolotem. Poza używany jest także do zdalnej kontroli przy pomocy dyskretnego pilota miniPocket™.

Advanced remote control app

myControl App is the only app offering true 360o microphone steering. The data connection for remote control works directly from iOS and Android smartphones.

Signia TeleCare,
rewolucyjna zdalna opieka.

Protetycy słuchu starają się uzyskać najlepsze dopasowanie oraz dokładne dostrojenie dla swoich pacjentów. Jednak znalezienie optymalnych ustawień w gabinecie protetyki słuchu to jedna rzecz – ale jak upewnić się, że pacjenci korzystają z najbardziej naturalnego dźwięku w codziennym życiu?

System Signia TeleCare pozwala na kontrolowanie okresów próbnych aparatów słuchowych i daje możliwość przemiany pacjentów z ubytkami słuchu w zadowolonych klientów.

Nowa wersja TeleCare 3.0 wprowadza pełną sesję zdalną,więc protetycy słuchu mogą zdalnie dokładnie dostrajać aparaty słuchowe pacjentów w rzeczywistych sytuacjach życiowych, dla których jest to wskazane. Korzyścią są tu natychmiastowe informacje zwrotne od pacjentów, co przekłada się na dobre dopasowanie. Całość odbywa się
na zasadzie wirtualnej wizyty domowej.

W połączeniu z niepowtarzalnym wsparciem zdalnym oraz komunikacją poprzez CareChat, system TeleCare 3.0 oszczędza czas protetykom słuchu i ich pacjentom, a także podnosi jakość oferowanych usług.

Zdalne dostrajanie w naturalnych sytuacjach

TeleCare 3.0 umożliwia użycie zaawansowanego oprogramowania Connexx™ w pełni zdalnie za pomocą komputera PC lub laptopa, oferując wszystkie opcje dostrajania oraz wideorozmowy. Program Connexx jest zsynchronizowany z portalem TeleCare, zapewniając wygodę i wsparcia pacjentów w ich naturalnych środowiskach.

Wirtualna wizyta domowa

Po osobistym pierwszym dopasowaniu w gabinecie, kolejne wizyty kontrolne mogą odbywać się zdalnie poprzez wideorozmowę. Umożliwia to protetykom słuchu zindywidualizowane dostrajanie aparatów słuchowych w naturalnym środowisku użytkowników w czasie rzeczywistym, co daje dużą wygodę i zwiększa zadowolenie oraz satysfakcję pacjentów.

Inteligentna aplikacja dla pacjentów

Wirtualna wizyta domowa jest dostępna dla wszystkich pacjentów używajacych urządzeń z systemami iOS lub Android poprzez aplikację myHearing. Dodatkowo ta nagrodzona aplikacja*** oferuje wsparcie podczas okresu próbnego – można powiedzieć, że pacjent „ma protetyka słuchu w kieszeni“ na każdym kroku.

* Przeprowadzone w 2017 r. w University of Northern Colorado badanie “OVP Study” sprawdzające wpływ funkcji przetwarzania własnego głosu na spontaniczną akceptację po pierwszym dopasowaniu aparatów słuchowych.Szczegóły: www.signia-pro.com/ovp-study.

** Przeprowadzone dwa badania kliniczne wskazują, że binax zapewnia lepszą zdolność słyszenia w trudnych sytuacjach akustycznych niż u osób ze słuchem prawidłowym (University of Northern Colorado, 2014; Oldenburg Hoerzentrum, 2013). Próg detekcji mowy (SRT)
w sytuacjach „cocktailparty” u osób z lekkimi i średnimi ubytkami słuchu, z założonymi aparatami Carat binax lub Pure binax oraz z włączoną zawężoną kierunkowością okazał się lepszy o 2,9 dB, niż u osób ze słuchem prawidłowym

*** Laureat CES Innovation Awards 2017