X

Problem z własnym głosem, nienaturalny dźwięk.

Jako protetycy słuchu, staramy się zapewnić użytkownikom aparatów słuchowych jak najbardziej naturalną jakość dźwięku. Ogólna słyszalność i naturalne brzmienie własnego głosu są niezbędne dla akceptacji po pierwszym dopasowaniu. Jednak wielu użytkowników aparatów słuchowych nie lubi brzmienia własnego głosu.

Każdy użytkownik aparatów słuchowych doświadcza zmiany w słyszeniu swojego własnego głosu. Szczególnie nowi użytkownicy oraz pacjenci z lekkimi i średnimi ubytkami słuchu zmagają się z tym problemem. Każdy taki negatywny odbiór silnie wpływa na akceptację i często prowadzi do odrzucenia aparatów słuchowych.

Aby rozwiązać problem odbioru własnego głosu, protetycy słuchu mogą zredukować wzmocnienie oraz powiększyć otwór wentylacyjny, redukując tym samym słyszalność i zrozumienie mowy w hałasie. Niezależnie od tego, co zrobi protetyk, rezultatem jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a ogólną słyszalnością.

Do dnia dzisiejszego ten powszechnie znany problem postrzegany był jako nie do rozwiązania.

Aby rozwiązać problem odbioru własnego głosu, protetycy słuchu mogą zredukować wzmocnienie oraz powiększyć otwór wentylacyjny, redukując tym samym słyszalność i zrozumienie mowy w hałasie. Niezależnie od tego, co zrobi protetyk, rezultatem jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a ogólną słyszalnością.

Signia Nx z funkcją OVP™
dla najbardziej naturalnego brzmienia własnego głosu oraz najwyższej akceptacji.

Signia Nx, najbardziej zaawansowane przetwarzanie dźwięku w branży, dysponuje pierwszym prawdziwym rozwiązaniem dla problemu własnego głosu. Dostarcza niezrównaną akceptację po pierwszym dopasowaniu poprzez kombinację bezkompromisowej słyszalności wraz z naturalnym brzmieniem własnego głosu.

Pierwsza na świecie funkcja przetwarzania własnego głosu – Own Voice Processing (OVP™) poprawia spontaniczną akceptację brzmienia własnego głosu w 80% przypadków niezadowolonych użytkowników aparatów słuchowych.*

Rewolucyjne naturalne brzmienie własnego głosu dostarczane przez platformę Signia Nx bazuje na wiodącej binauralnej łączności Ultra HD e2e. Jej ciągła wymiana danych audio w pełnym pasmie umożliwia dynamiczne skanowanie i przetwarzanie własnego głosu użytkownika całkowicie niezależnie od innych dźwięków, w tym wszystkich pozostałych głosów.

To rozwiązanie umożliwia protetykom słuchu dokładne dostrojenie aparatów słuchowych dla optymalnej słyszalności całego środowiska akustycznego bez konieczności poświęcania jej dla poprawy jakości słyszenia własnego głosu użytkownika.

Tym sposobem Signia Nx z funkcją OVP™ przynosi korzyści dla wszystkich użytkowników aparatów słuchowych. Replikuje naturalne wrażenia słuchowe, aby dostarczyć najlepszą jakość dźwięku oraz wykorzystuje pełen potencjał aparatów słuchowych dla najlepszych doświadczeń akustycznych w każdej sytuacji, nawet w bardzo głośnych środowiskach.

Pierwsze na świecie naturalne brzmienie własnego głosu
bazujące na wiodącej łączności binauralnej.

Ta rewolucyjna naturalność, której można doświadczyć z Signia Nx jest możliwa tylko przez kompletnie oddzielne przetwarzanie sygnału własnego głosu użytkownika od wszystkich innych głosów i dźwięków.

Kluczem do działania funkcji OVP™ jest nasza poprawiona ciągła pełnopasmowa binauralna łączność Ultra HD e2e. Teraz umożliwia ona także wykorzystanie technologii binauralnej do precyzyjnego skanowania i tworzenia indywidualnej „ścieżki” dźwiękowej własnego głosu użytkownika, która dociera do aparatów słuchowych. Ten poziom precyzji jest możliwy tylko dzięki nowej, w pełni zintegrowanej sieci mikrofonów silikonowych.

Ultra HD e2e umożliwia natychmiastowe i ciągłe dynamiczne wykrywanie własnego głosu oraz opatentowane podwójne przetwarzanie własnego głosu oraz pozostałych dźwięków środowiska.

Dlatego też Signia Nx dostarcza najbardziej naturalnego brzmienia własnego głosu oraz najlepszej zrozumiałości mowy w hałasie.

Ta rewolucyjna naturalność, której można doświadczyć z Signia Nx jest możliwa tylko przez kompletnie oddzielne przetwarzanie sygnału własnego głosu użytkownika od wszystkich innych głosów i dźwięków.

Ciągła łącznośc binauralna

Dla najbardziej naturalnych doświadczeń, nasza łączność Ultra HD e2e działa w sposób ciągły, łącząc aparaty słuchowe w binauralną parę, a teraz także wykorzystuje technologię binauralną do dokładnego skanowania własnego głosu użytkownika.

Pierwsza detekcja własnego głosu

Nowa wysoce precyzyjna sieć mikrofonowa trafnie identyfikuje własny głos użytkownika ze względu na jego unikalną przestrzenną ścieżkę dźwięku. Ciągła łączność binauralna zapewnia dynamiczną detekcję we wszystkich sytuacjach.

Rewolucyjne podwójne przetwarzanie

Signia Nx jest pierwszą platformą, która przetwarza własny głos natychmiastowo i niezależnie od wszystkich innych głosów oraz dźwięków, łącząc naturalne brzmienie własnego głosu z bezkompromisową słyszalnością dla naturalnych wrażeń dźwiękowych.

Najbardziej zaawansowane przetwarzanie dźwięku,
świetne rozumienie mowy w hałasie.

Poza naturalnym odbiorem własnego głosu użytkownika, nasza łączność Ultra HD e2e obsługuje także binauralną technologię, aby zapewnić dobrą zrozumiałość mowy oraz naturalne wrażenia słuchowe we wszystkich sytuacjach, nawet tych najgłośniejszych.

Nowe algorytmy umożliwiają najbardziej precyzyjną świadomość przestrzenną. Użytkownicy aparatów słuchowych mogą teraz doświadczać wrażeń otwartej przestrzeni dźwiękowej ze wszystkimi korzyściami kierunkowości.

By dać krystalicznie czysty dźwięk, nasz rozszerzony zakres dynamiczny obsługuje sygnały wejściowe nawet do 113 dB, dostarczając doskonałą jakość dźwięku w głośnych środowiskach. Dodatkowo nowy system antysprzężeniowy zapewnia najwyższe stabilne wzmocnienie, aby chronić jakość sygnału – bez artefaktów.

Cały system sterowany jest przez unikalny klasyfikator Signia, który gwarantuje perfekcyjną harmonię współpracy funkcji OVP™ oraz przetwarzania wszystkich innych dźwięków, aby naśladować wrażenia naturalnego słyszenia.

Doskonałe słyszenie plus Bluetooth

Tylko aparaty słuchowe Signia łączą w sobie najbardziej zaawansowane technologie łączności w celu dostarczenia naturalnego brzmienia własnego głosu oraz bezkompromisowej słyszalności z bezpośrednią transmisją audio. Dzięki niezrównanej wydajności energetycznej, Signia oferuje kombinację bezprzewodowych systemów Bluetooth oraz Ultra HD e2e przy dużej oszczędności energii.

Dowiedz się więcej
Tylko aparaty słuchowe Signia łączą w sobie najbardziej zaawansowane technologie łączności w celu dostarczenia naturalnego brzmienia własnego głosu oraz bezkompromisowej słyszalności z bezpośrednią transmisją audio. Dzięki niezrównanej wydajności energetycznej, Signia oferuje kombinację bezprzewodowych systemów Bluetooth oraz Ultra HD e2e przy dużej oszczędności energii.

Signia TeleCare, rewolucyjna opieka zdalna

System Signia TeleCare pozwala na kontrolowanie okresów próbnych aparatów słuchowych i daje możliwość przemiany pacjentów z ubytkami słuchu w zadowolonych klientów.

TeleCare wprowadza pełną sesję zdalną, więc protetycy słuchu mogą zdalnie dokładnie dostrajać aparaty słuchowe pacjentów w rzeczywistych sytuacjach życiowych, dla których jest to wskazane. Korzyścią są tu natychmiastowe informacje zwrotne od pacjentów, co przekłada się na dobre dopasowanie. Całość odbywa się na zasadzie wirtualnej wizyty domowej.

Dowiedz się więcej
System Signia TeleCare pozwala na kontrolowanie okresów próbnych aparatów słuchowych i daje możliwość przemiany pacjentów z ubytkami słuchu w zadowolonych klientów.