X

Międzynarodowa Usługa Serwisowa to najnowsza usługa dla aparatów zausznych i typu RIC marki Signia (nie dotyczy aparatów wewnątrzusznych).

Pozwala Twoim klientom korzystającym z produktów Signia skorzystać z usług serwisowych na całym świecie. Obejmuje aparaty słuchowe Signia zakupione w 26 krajach.

Dodatkowo usługa ta jest bezpłatna w przypadku aparatów słuchowych Signia posiadających ważną gwarancję. Po okresie gwarancyjnym możliwe jest skorzystanie z usługi za opłatą zgodną ze standardowym cennikiem napraw. Gabinet protetyczny może dodatkowo naliczać opłaty za dopasowanie, obsługę i innego rodzaju usługi związane ze zleceniem międzynarodowej naprawy, według uznania.

Międzynarodowa Usługa Serwisowa oraz ogromna liczba protetyków słuchu na całym świecie współpracujących z marką Signia dają Ci pewność, że Twoi pacjenci znajdą pomoc, gdziekolwiek się znajdą.

Dodatkowo usługa ta jest bezpłatna w przypadku aparatów słuchowych Signia posiadających ważną gwarancję. Po okresie gwarancyjnym możliwe jest skorzystanie z usługi za opłatą zgodną ze standardowym cennikiem napraw. Gabinet protetyczny może dodatkowo naliczać opłaty za dopasowanie, obsługę i innego rodzaju usługi związane ze zleceniem międzynarodowej naprawy, według uznania.

Warunki

  • Międzynarodowa Usługa Serwisowa podlega regulaminowi i warunkom gwarancji oferowanej przez markę Signia;
  • Typy produktów, których dotyczy Międzynarodowa Usługa Serwisowa to: aparaty słuchowe zauszne, aparaty słuchowe typu RIC, słuchawki zewnętrzne do aparatów typu RIC, akcesoria;
  • Signia nie nalicza opłat za Międzynarodową Usługę Serwisową jeżeli produkt zgłoszony do naprawy podlega gwarancji Signia;
  • Signia nalicza opłaty serwisowe zgodnie z cennikiem napraw za Międzynarodową Usługę Serwisową, jeżeli rodukt zgłoszony do naprawy nie podlega gwarancji Signia;

Międzynarodowa Usługa Serwisowa krok po kroku

Użytkownik aparatów słuchowych kontaktuje się z protetykiem odnośnie problemów z urządzeniem. Protetyk stwierdza, że problem kwalifikuje się do Międzynarodowej Usługi Serwisowej.

Użytkownik aparatów słuchowych kontaktuje się z protetykiem odnośnie problemów z urządzeniem. Protetyk stwierdza, że problem kwalifikuje się do Międzynarodowej Usługi Serwisowej.

Przed wysłaniem produktu lub pobraniem opłat od użytkownika protetyk kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta Signia w swoim kraju, żeby uzyskać potwierdzenie.

Przed wysłaniem produktu lub pobraniem opłat od użytkownika protetyk kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta Signia w swoim kraju, żeby uzyskać potwierdzenie.

Aby wykonać usługę, Signia, jako producent, sprawdza gwarancję produktu i ewentualne ograniczenia.

Protetyk informuje użytkownika aparatów słuchowych o decyzji producenta:

Protetyk informuje użytkownika aparatów słuchowych o decyzji producenta:

  • Zgłoszenie naprawy zostało zaakceptowane, naprawa będzie bezpłatna lub
  • Zgłoszenie naprawy zostało zaakceptowana, naprawa będzie odpłatna lub
  • Produkt nie kwalifikuje się do Międzynarodowej Usługi Serwisowej.

Jeśli zgłoszenie zostało zaakceptowane, protetyk odsyła produkt do producenta / lokalnego Biura Obsługi Klienta Signia.

Protetyk może naliczyć dodatkowe opłaty za obsługę Międzynarodowej Usługi Serwisowej.

Naprawiony produkt jest odsyłany do protetyka. Protetyk przekazuje urządzenie użytkownikowi.

Naprawiony produkt jest odsyłany do protetyka. Protetyk przekazuje urządzenie użytkownikowi.

Usługa dostępna w następujących krajach:

Europa: ​​Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania, Rosja, Austria

Azja: ​​Chiny​​, Japonia, Singapur, Indie, ​​Turcja, ​​Korea Południowa

Ameryka Północna: ​​Stany Zjednoczone,​​ Kanada​​

Ameryka Południowa: ​​Brazylia

Australia i Oceania: ​​Australia,​​ Nowa Zeland​ia

Afryka: ​​ Republika Południowej Afryki

Międzynarodowa Usługa Serwisowa FAQ