X

Zmniejszony wysiłek słuchowy. Udowodnione klinicznie.*

Nowy rozdział Soundability.

 

 

Wyjątkowa technologia redukująca wysiłek słuchowy.

Wyobraź sobie, że próbujesz usłyszeć zawiadomienie na ruchliwej stacji kolejowej, lub przeprowadzić rozmowę telefoniczną gdy masz słaby zasięg lub próbujesz zrozumieć znajomego kiedy jesteście w zatłoczonym barze. Słyszysz i rozumiesz w takich sytuacjach ale musisz się skoncentrować. To sytuacje wymagające wytężania słuchu.

W sytuacjach w których występuje wysoki poziom rozpraszającego hałasu lub gdy jakość mowy jest niska, prowadzenie rozmowy wymaga koncentracji i wysiłku. Wytężanie słuchu, nawet dla osób z normalnym słuchem jest męczące. Dla osób z ubytkiem słuchu, rozumienie mowy wymaga jeszcze większej koncentracji i energii, co może być wyczerpujące, szczególnie pod koniec dnia.

Dzięki zaawansowanej funkcji SPEECH na platformie primax, to się zmieniło. Wyodrębnienie dominującego mówcy i zredukowanie nieistotnych głosów i dźwięków otoczenia przy zachowaniu doskonałej jakości dźwięku, sprawia że słuchanie nie wymaga wysiłku. Dzięki SPEECH łatwość słuchania jest zdefiniowana na nowo, w każdej sytuacji, przez cały dzień.

Wyobraź sobie, że próbujesz usłyszeć zawiadomienie na ruchliwej stacji kolejowej, lub przeprowadzić rozmowę telefoniczną gdy masz słaby zasięg lub próbujesz zrozumieć znajomego kiedy jesteście w zatłoczonym barze. Słyszysz i rozumiesz w takich sytuacjach ale musisz się skoncentrować. To sytuacje wymagające wytężania słuchu.
Wysiłek słuchania to coś więcej niż tylko rozumienie mowy, to również łatwość jej rozumienia. Spójrzmy na analogię widzenia:

Przejdźmy do sedna.

Wysiłek słuchania to coś więcej niż tylko rozumienie mowy, to również łatwość jej rozumienia. Spójrzmy na analogię widzenia:

Na górnym obrazie, możesz przeczytać litery, ale jest to trudne. Na obrazie na dole litery wyróżniają się z zakropkowanego tła, są zatem łatwiejsze do przeczytania.

W ten sam sposób primax wyróżnia mowę z hałaśliwego otoczenia, aby słyszenie było naprawdę łatwe.

primax SPEECH:

Technologia skoncentrowana na łatwości słuchania.

Wysiłek słuchania jest zmniejszony dzięki wyróżnieniu sygnału mowy. primax łączy istniejące technologie binax i micon oraz wykorzystuje dalsze innowacje żeby zmniejszyć wysiłek słuchania w różnych sytuacjach akustycznych.

Osiągnęliśmy to dzięki selektywnej oraz równoległej aktywacji i ukierunkowania trzech kluczowych komponentów: redukcji hałasu, kierunkowości oraz teraz, dzięki primax, regulacji wzmocnienia w celu wyróżnienia dominującego mówcy z innych dźwięków otoczenia.

Nazwaliśmy to SPEECH.

SPEECH zarządza wszystkimi funkcjami, włącznie z binauralnymi, aktywując je przy zmianie środowisk akustycznych, wyróżniając dominującego mówcę i zmniejszając wysiłek słuchania w każdej sytuacji, przez cały dzień.

Trzy kluczowe komponenty dla łatwości słuchania:

  1. Redukcja hałasu: Redukuje hałas otoczenia
  2. Kierunkowość: Skupia się na kierunku z którego dobiega mowa
  3. Wzmocnienie: Wyróżnia dominującego mówcę z innych dźwięków otoczenia

Łatwość słuchania udowodniona klinicznie.

Dotychczas, wysiłek słuchania oceniany był poprzez kwestionariusze, skale i indywidualne pomiary, których wyniki opisywane były po badaniach. Ponieważ metody te są subiektywne, bardzo często uzyskane wyniki badań uznawane były za niedokładne. W związku z tym, opracowana została nowa, obiektywna metoda badania wysiłku słuchowego, oparta na pomiarze aktywności mózgu.

Nowy test mierzy aktywność mózgu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na przeprowadzanie testów przez dłuższy czas podczas wykonywania takich zadań jak sprawdzanie rozumienia mowy. Dzięki zastosowaniu tej nowej metody badań mogliśmy klinicznie* udowodnić, że funkcje primax zmniejszają wysiłek wkładany w proces słuchania podczas całego dnia.

Potwierdzona obiektywność: nowa metodologia badań.

Nowy test mierzy aktywność mózgu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na przeprowadzanie testów przez dłuższy czas podczas wykonywania takich zadań jak sprawdzanie rozumienia mowy. Dzięki zastosowaniu tej nowej metody badań mogliśmy klinicznie* udowodnić, że funkcje primax zmniejszają wysiłek wkładany w proces słuchania podczas całego dnia.

Pewna zrozumiałość mowy w każdej sytuacji.

To czego nauczyliśmy się dzięki badaniom laboratoryjnym i klinicznym, zachęca nas do dalszych kontynuacji udoskonaleń technologicznych. Dzięki primax SPEECH, dźwięk mowy jest wyraźnie podkreślony. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się łatwością słuchania przez cały dzień, obojętnie w jakiej sytuacji akustycznej się znajdują – przy rodzinnym śniadaniu w cichym otoczeniu czy na ruchliwej stacji kolejowej

To czego nauczyliśmy się dzięki badaniom laboratoryjnym i klinicznym, zachęca nas do dalszych kontynuacji udoskonaleń technologicznych. Dzięki primax SPEECH, dźwięk mowy jest wyraźnie podkreślony. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się łatwością słuchania przez cały dzień, obojętnie w jakiej sytuacji akustycznej się znajdują – przy rodzinnym śniadaniu w cichym otoczeniu czy na ruchliwej stacji kolejowej
primax SPEECH wyróżnia dominującego mówcę.

Sytuacja: śniadanie

Bułka z masłem?

Rankiem użytkownik aparatów słuchowych cieszy się śniadaniem przy rodzinnym stole. Dzieci są podekscytowane nadchodzącym dniem, a odgłos rozmowy miesza się z grającym radiem podczas gdy jeden z członków rodziny nadrabia lekturę gazet. Wszystkie te rozpraszające hałasy, sprawiają że ciężko jest skupić się na rozmowie – jest to wymagająca sytuacja akustyczna dla użytkowników aparatów słuchowych.

Rankiem użytkownik aparatów słuchowych cieszy się śniadaniem przy rodzinnym stole. Dzieci są podekscytowane nadchodzącym dniem, a odgłos rozmowy miesza się z grającym radiem podczas gdy jeden z członków rodziny nadrabia lekturę gazet. Wszystkie te rozpraszające hałasy, sprawiają że ciężko jest skupić się na rozmowie – jest to wymagająca sytuacja akustyczna dla użytkowników aparatów słuchowych.

primax SPEECH:
Żadnego siorbania i mlaskania!

SPEECH zapewnia wyjątkową wygodę, aby użytkownicy nic nie tracili: wyróżnia dźwięk mowy i jednocześnie aktywuje zarządzanie mową i hałasem oraz SoundSmoothing™ aby wyciszyć brzęk sztućców i szelest gazety – dla niewymuszonego i łatwego rozumienia mowy.

SPEECH zapewnia wyjątkową wygodę, aby użytkownicy nic nie tracili: wyróżnia dźwięk mowy i jednocześnie aktywuje zarządzanie mową i hałasem oraz SoundSmoothing™ aby wyciszyć brzęk sztućców i szelest gazety – dla niewymuszonego i łatwego rozumienia mowy.

Sytuacja: stacja kolejowa

Czerwone światło.

Podczas drogi do pracy, użytkownik naszych aparatów słuchowych wpada na znajomego na peronie i zaczyna rozmowę. Rozmowa przerywana jest głosem zawiadomień podczas gdy pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają ze stacji. W takiej sytuacji bardzo trudne jest rozumienie mowy – szczególnie dla użytkowników aparatów słuchowych.

Podczas drogi do pracy, użytkownik naszych aparatów słuchowych wpada na znajomego na peronie i zaczyna rozmowę. Rozmowa przerywana jest głosem zawiadomień podczas gdy pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają ze stacji. W takiej sytuacji bardzo trudne jest rozumienie mowy – szczególnie dla użytkowników aparatów słuchowych.

primax SPEECH:
Rozmowa na dobrym torze.

SPEECH wyróżnia najważniejszego mówcę, podczas gdy system zarządzania mową i hałasem oraz zawężona kierunkowość pozwala użytkownikowi skupić się na dźwięku mowy dochodzącym z przodu. SPEECH łagodzi głosy rozmówców znajdujących się za dominującym mówcą – dla czystej i relaksującej konwersacji.

SPEECH wyróżnia najważniejszego mówcę, podczas gdy system zarządzania mową i hałasem oraz zawężona kierunkowość pozwala użytkownikowi skupić się na dźwięku mowy dochodzącym z przodu. SPEECH łagodzi głosy rozmówców znajdujących się za dominującym mówcą – dla czystej i relaksującej konwersacji.

Sytuacja: biuro

Słuchanie – drugi etat.

Użytkownik naszych aparatów słuchowych przychodzi do gwarnego biura. Jest tam prawdziwa kakofonia dźwięków dzwoniących telefonów
i kolegów z pracy rozmawiających w biurze. Dla użytkownika aparatów słuchowych jest to rozpraszające, szczególnie w trakcie rozmowy twarzą w twarz.

Użytkownik naszych aparatów słuchowych przychodzi do gwarnego biura. Jest tam prawdziwa kakofonia dźwięków dzwoniących telefonów
i kolegów z pracy rozmawiających w biurze. Dla użytkownika aparatów słuchowych jest to rozpraszające, szczególnie w trakcie rozmowy twarzą w twarz.

primax SPEECH:
Czysty odbiór.

Kiedy tylko osoba obok użytkownika zaczyna mówić, SPEECH automatycznie wyróżnia ten głos spośród innych. Jednocześnie uruchamia zarządzanie mową i hałasem oraz SoundSmoothing, aby wytłumić dźwięki otoczenia, takie jak dzwoniące telefony czy stuk klawiatur, pozwalając na łatwe rozumienie mowy.

Kiedy tylko osoba obok użytkownika zaczyna mówić, SPEECH automatycznie wyróżnia ten głos spośród innych. Jednocześnie uruchamia zarządzanie mową i hałasem oraz SoundSmoothing, aby wytłumić dźwięki otoczenia, takie jak dzwoniące telefony czy stuk klawiatur, pozwalając na łatwe rozumienie mowy.

Sytuacja: uliczna kawiarnia

Odpowie Ci wiatr.

Jest późne popołudnie, użytkownik aparatu słuchowego siedzi w kawiarnianym ogródku przy ruchliwej ulicy, popijając cappuccino w towarzystwie przyjaciół. Powiewa chłodny wiatr, ale dyskusja przy sąsiednim stole robi się gorąca. Szum wiatru i hałas w tle sprawiają, że rozumienie mowy jest bardzo utrudnione dla użytkowników aparatów słuchowych.

Jest późne popołudnie, użytkownik aparatu słuchowego siedzi w kawiarnianym ogródku przy ruchliwej ulicy, popijając cappuccino w towarzystwie przyjaciół. Powiewa chłodny wiatr, ale dyskusja przy sąsiednim stole robi się gorąca. Szum wiatru i hałas w tle sprawiają, że rozumienie mowy jest bardzo utrudnione dla użytkowników aparatów słuchowych.

primax SPEECH:
Łagodzący wiatr.

SPEECH automatycznie wycisza otaczające dźwięki i głosy, skupiając się jedynie na rozmowie przy stole i wykluczając gorącą dyskusję za pomocą mikrofonów kierunkowych. Dodatkowo, uruchamia zarządzanie mową i hałasem oraz binauralny eWindScreen™, które eliminują odgłosy ruchu drogowego i szum wiatru. Dzięki temu użytkownik może usiąść wygodnie i się zrelaksować.

SPEECH automatycznie wycisza otaczające dźwięki i głosy, skupiając się jedynie na rozmowie przy stole i wykluczając gorącą dyskusję za pomocą mikrofonów kierunkowych. Dodatkowo, uruchamia zarządzanie mową i hałasem oraz binauralny eWindScreen™, które eliminują odgłosy ruchu drogowego i szum wiatru. Dzięki temu użytkownik może usiąść wygodnie i się zrelaksować.

primax: Do zadań specjalnych.

Podczas gdy SPEECH w unikalny sposób sprawia, że rozumienie mowy jest łatwe, są sytuacje akustyczne, które wymagają więcej od aparatów słuchowych. Czy jest to cieszenie się muzyką, przebywanie w pomieszczeniach z pogłosem, rozmowa przez telefon, primax oferuje programy dedykowane trudnym sytuacjom akustycznym, sprawiając że są one łatwe i przyjemne.

Muzyka HD: Trzy ustawienia dla miłośników muzyki.

Typowe programy aparatów słuchowych niezbędne dla rozumienia mowy różnią się od tych, dzięki którym miłośnicy muzyki mogą cieszyć się każdą nutą. Dzięki programowi Muzyka High Definition, primax  oferuje użytkownikom trzy specjalne ustawienia dla pełniejszego, bardziej bogatego dźwięku. Gdziekolwiek są, Państwa klienci będą mogli zanurzyć się w dźwiękach muzyki.

Ustawienie “Muzyka na żywo” w programie Muzyka HD jest idealne do słuchania muzyki na koncertach.  Szeroki zakres dynamiczny programu jest zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z większym zakresem poziomu głośności – bez względu na to czy jest to koncert rockowy, muzyki klasycznej czy spokojny koncert poezji śpiewanej.

Ciesząc się każdą nutą.

Ustawienie “Muzyka na żywo” w programie Muzyka HD jest idealne do słuchania muzyki na koncertach.  Szeroki zakres dynamiczny programu jest zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z większym zakresem poziomu głośności – bez względu na to czy jest to koncert rockowy, muzyki klasycznej czy spokojny koncert poezji śpiewanej.

Muzyka HD w primax oferuje również zaawansowane rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się muzyką w domu. Program: „Nagrana muzyka”, którego barwa i wzmocnienie zaprojektowane są specjalnie dla tych, którzy lubią słuchać doskonałej jakości muzyki w domu i cieszyć się każdą nutą.

Ciesząc się każdą nutą.

Muzyka HD w primax oferuje również zaawansowane rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się muzyką w domu. Program: „Nagrana muzyka”, którego barwa i wzmocnienie zaprojektowane są specjalnie dla tych, którzy lubią słuchać doskonałej jakości muzyki w domu i cieszyć się każdą nutą.

primax wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy lubią występować na scenie, sami lub w grupie. „Ustawienie dla muzyków” zaprojektowane zostało pod kątem potrzeb wokalistów i muzyków, by mogli cieszyć się każdym detalem muzyki w pełnym zakresie dynamicznym.

Muzyka na żywo.

primax wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy lubią występować na scenie, sami lub w grupie. „Ustawienie dla muzyków” zaprojektowane zostało pod kątem potrzeb wokalistów i muzyków, by mogli cieszyć się każdym detalem muzyki w pełnym zakresie dynamicznym.

Dzięki Muzyce HD, primax pozwala użytkownikom aparatów słuchowych w pełni skupić się na tym, co tak kochają.

.

EchoShield: Kłopotliwy pogłos.

Bez EchoShield:

W miejscach takich jak hale, foyer czy większe pomieszczenia z dużym pogłosem, tradycyjne aparaty słuchowe wzmacniają nie tylko bezpośrednio słyszaną mowę, ale również dźwięki odbijające się od ścian i docierające do uszu użytkownika w różnych odstępach czasu. Powstaje w ten sposób irytująca i powodująca dyskomfort mieszanina zniekształconych dźwięków, która sprawia, że rozumienie mowy staje się trudne i męczące.

W miejscach takich jak hale, foyer czy większe pomieszczenia z dużym pogłosem, tradycyjne aparaty słuchowe wzmacniają nie tylko bezpośrednio słyszaną mowę, ale również dźwięki odbijające się od ścian i docierające do uszu użytkownika w różnych odstępach czasu. Powstaje w ten sposób irytująca i powodująca dyskomfort mieszanina zniekształconych dźwięków, która sprawia, że rozumienie mowy staje się trudne i męczące.

Z EchoShield:

Program EchoShield w aparatach primax łagodzi odbicia dźwięków. Dzięki redukcji pogłosu, bezpośrednio słyszana mowa jest podkreślona, co zmniejsza wysiłek słuchowy.

Program EchoShield w aparatach primax łagodzi odbicia dźwięków. Dzięki redukcji pogłosu, bezpośrednio słyszana mowa jest podkreślona, co zmniejsza wysiłek słuchowy.

Pod telefonem: Przyjemność na linii.

Z easyTek:

Rozwiązanie dla telefonów wyposażonych w funkcję Bluetooth: easyTek™ łączy wszystkie telefony z Bluetooth z aparatami słuchowymi primax. Zmienia je w ten sposób w zestaw słuchawkowy i zapewnia bezprzewodową obsługę bez konieczności obsługi telefonu. Ponadto easyTek transmituje rozmowę do obu aparatów, jeszcze bardziej ułatwiając słuchanie.

Rozwiązanie dla telefonów wyposażonych w funkcję Bluetooth: easyTek™ łączy wszystkie telefony z Bluetooth z aparatami słuchowymi primax. Zmienia je w ten sposób w zestaw słuchawkowy i zapewnia bezprzewodową obsługę bez konieczności obsługi telefonu. Ponadto easyTek transmituje rozmowę do obu aparatów, jeszcze bardziej ułatwiając słuchanie.

Z TwinPhone:

Uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich typów telefonów: primax TwinPhone to optymalne rozwiązanie podczas korzystania z telefonu niewyposażonego w Bluetooth oraz w sytuacji, gdy easyTek jest niedostępny. Rozmowa jest automatycznie transmitowana z jednego aparatu słuchowego do drugiego, gdy tylko słuchawka telefoniczna zostanie przyłożona do ucha, pozwalając na łatwe słuchanie rozmówcy bez żadnych dodatkowych akcesoriów.

Uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich typów telefonów: primax TwinPhone to optymalne rozwiązanie podczas korzystania z telefonu niewyposażonego w Bluetooth oraz w sytuacji, gdy easyTek jest niedostępny. Rozmowa jest automatycznie transmitowana z jednego aparatu słuchowego do drugiego, gdy tylko słuchawka telefoniczna zostanie przyłożona do ucha, pozwalając na łatwe słuchanie rozmówcy bez żadnych dodatkowych akcesoriów.

Bezprzewodowy CROS/BiCROS: To nie jednostronny problem.

Rozwiązanie CROS:

Bezprzewodowy CROS to rozwiązanie zaprojektowane dla osób z jednostronną głuchotą i normalnym słuchem w drugim uchu. Schemat pokazuje, jak dźwięk z niesłyszącej strony jest odbierany przez mikrofony CROS Pure™, przetwarzany (np. pod kątem kierunkowości) i bezprzewodowo transmitowany do strony z normalnym słuchem.

Bezprzewodowy CROS to rozwiązanie zaprojektowane dla osób z jednostronną głuchotą i normalnym słuchem w drugim uchu. Schemat pokazuje, jak dźwięk z niesłyszącej strony jest odbierany przez mikrofony CROS Pure™, przetwarzany (np. pod kątem kierunkowości) i bezprzewodowo transmitowany do strony z normalnym słuchem.
Aparat słuchowy odbiera dźwięk z niesłyszącej strony dzięki czemu sygnał ten może być słyszany w zdrowym uchu.

Rozwiązanie BiCROS:

Bezprzewodowy BiCROS to rozwiązanie zaprojektowane dla osób z jednostronną głuchotą i ubytkiem słuchu w drugim uchu. Poniżej widać, jak dźwięk z niesłyszącej strony jest odbierany przez CROS Pure, przetwarzany i transmitowany na druga stronę. Aparat słuchowy primax przekazuje połączone i wzmocnione dźwięki z obu stron.

Bezprzewodowy BiCROS to rozwiązanie zaprojektowane dla osób z jednostronną głuchotą i ubytkiem słuchu w drugim uchu. Poniżej widać, jak dźwięk z niesłyszącej strony jest odbierany przez CROS Pure, przetwarzany i transmitowany na druga stronę. Aparat słuchowy primax przekazuje połączone i wzmocnione dźwięki z obu stron.
Aparat słuchowy odbiera dźwięk z niesłyszącej strony, łączy go ze swoim własnym sygnałem i wzmacnia oba połączone sygnały.

*Badanie przeprowadzone w University of Northern Colorado, w 2015 r. zbadało efektywność działania nowych funkcji primax zbierając i analizując dane EEG w czasie rzeczywistym, podczas przeprowadzania testu zrozumiałości mowy.  Pomiary aktywności mózgu wykazały, że obie funkcje primax, SPEECH i EchoShield, znacznie redukują wysiłek słuchania, kiedy funkcja jest aktywna.