X
2016-10-27

Słysz łatwo - nawet z jednostronną głuchotą

Dzięki bezprzewodowemu rozwiązaniu Signia CROS/BiCROS, osoby z jednostronną głuchotą mogą słyszeć i rozumieć mowę z mniejszym wysiłkiem.

Bezprzewodowy system CROS / BiCROS przeznaczony jest osób z jednostronną głuchotą, u których drugie ucho jest normalnie słyszące lub niedosłyszące. W takim systemie nadajnik CROS służy do odbioru dźwięków z głuchej strony, które przekazywane są bezprzewodowo do aparatu słuchowego, znajdującego się na słyszącym uchu. W ten sposób dźwięki z obu stron (głuchej i słyszącej) odbierane są w słyszącym uchu.

Stefan znajduje się w hałaśliwym centrum handlowym i słucha relacji z koncertu. Niestety jego rozmówca usiadł po stronie jego niesłyszącego ucha. Gdy system CROS / BiCROS jest wyłączony, hałas centrum handlowego zupełnie zagłusza wypowiedzi. Po włączeniu nadajnika CROS w końcu można zrozumieć, co mówi znajomy Stefana. Różnica jest łatwo zauważalna.

Zwróć uwagę, że dźwięki dobiegające z głuchej strony powinny być odbierane jako cichsze niż dźwięki dobiegające do lepszego ucha – dzięki temu Stefan może zorientować się, skąd dochodzą*. Dlatego rozumienie mowy może wymagać w takiej sytuacji trochę więcej wysiłku. Twój protetyk słuchu może jednak wyregulować głośność sygnału z mikrofonów nadajnika CROS znajdującego się po niesłyszącej stronie w zależności od Twoich potrzeb czy preferencji.

Dzięki tym nagraniom przekonasz się, jak brzmi autentyczny dźwięk rejestrowany przez nasze aparaty słuchowe w sytuacjach życiowych. Filmy zostały przygotowane z wykorzystaniem specjalnej sztucznej głowy do prezentacji dźwiękowych, którą nazwaliśmy Stefan.  Założyliśmy mu aparaty słuchowe, a na czole zainstalowaliśmy kamerę. Tak przygotowany Stefan umożliwił nam stworzenie serii nagrań demonstrujących funkcje aparatów Signia.

Zapewniamy, że przedstawione działanie aparatów słuchowych nie było w żaden sposób przetwarzane lub poprawiane, a wszystko co słyszysz, zostało nagrane bezpośrednio z aparatami słuchowymi primax.

*W tym filmie skopiowaliśmy cały sygnał audio ze słyszącego ucha do obu kanałów (lewego i prawego), aby w lepszy sposób zaprezentować efekt działania nadajnika CROS.

Obejrzyj nasz krótki film

Masz pytania? Chcesz się z nami czymś podzielić? Odwiedź nas na Facebooku https://www.facebook.com/SigniaHearingPoland

Badanie przeprowadzone w University of Northern Colorado, w 2015 roku, badało skuteczność nowych funkcji primax, zbierając i analizując dane EEG w czasie rzeczywistym  podczas przeprowadzania badania zrozumiałości mowy. Dla obu funkcji primax SPEECH i EchoShield, pomiary aktywności mózgu wykazały znaczącą redukcję wysiłku słuchowego, podczas gdy jedna z funkcji była aktywna.