X
2016-02-11

Pytania i odpowiedzi

Czym nowa marka Signia różni się od Siemens?

Jak długo marka Siemens pozostanie obecna w branży aparatów słuchowych?

W styczniu 2015 poinformowaliśmy w material prasowym, że Sivantos może  na podstawie zawartej umowy używać marki Siemens , żeby rozwijać, promować i sprzedawać aparaty słuchowe w średnim terminie. W związku z tym marka Siemens może być i będzie wykorzystywana przez Sivantos w nadchodzących latach.

Czym nowa marka Signia różni się od Siemens?

Naszą nową markę Signia opieramy na doświadczeniu i wypracowanych przez lata wartościach, którymi się kierujemy. Jednocześnie chcemy iść dalej w nowym kierunku. Dzięki marce Signia możemy inaczej i lepiej komunikować się przez bardziej nowoczesne kanały marketingowe, żeby dotrzeć do szerszego i młodszego grona odbiorców.

W jaki sposób marki Siemens I Signia będą powiązane?

Signia będzie naszą nową marką produktów, którą będziemy tworzyć niezaleznie od marki Siemens w nadchodzących latach. Dzięki co-brandingowi na naszych produktach i w materiałach reklamowych możemy wykorzystać najlepsze cechy obu marek. . Z jednej strony nadal będziemy korzystać z zaufania, jakim użytkownicy darzą nazwę Siemens, z drugiej – zyskamy możliwość dotarcia do szerszego i młodszego grona odbiorców dzięki celnej komunikacji wykorzystującej nowoczesne kanały.

Co zmieni się dla partnerów biznesowych, gdy marka Siemens przestanie być dostępna dla produktów?

Sivantos właśnie zamknął rok rozliczeniowy 2015 jako najbardziej dochodowy w historii firmy. Chociaż zmieniła się nazwa firmy, klienci biznesowi w wyjątkowym stopniu zaakceptowali nasze produkty i usługi. Przez ostatni rok Sivantos zainwestował w rozwój produktów, automatyzację i optymalizację produkcji, a także w systemy i narzędzia poprawiające efektywność zespołów sprzedaży i marketingu. Nadal będziemy inwestować w te obszary, żeby marka Signia mogła rozkwitnąć i odnieść sukces, dostarczając innowacyjne rozwiązania wysokiej jakości oraz koncentrując się na naszych partnerach biznesowych i ich pacjentach.

Co zmieni się dla odbiorców, gdy marka Siemens przestanie być dostępna dla produktów?

W kategoriach innowacji technologicznych, jakości, gwarancji, serwisowania i usług dla naszych partnerów biznesowych i odbiorców nie zmieni się nic. Celem Signia jest wykorzystanie wyżu demograficznego dzięki cieplejszemu i bardziej ludzkiemu wizerunkowi marki oraz użyciu nowoczesnych kanałów online i mediów społecznościowych, które dotrą do szerszego grona odbiorców.

Czy klienci biznesowi nadal będą mogli używać marki Siemens w swoich materiałach?

Tak, klienci będą mogli nadal korzystać ze znaków „Aparaty Słuchowe Siemens” i „Autoryzowany Partner Siemens” w swoich materiałach marketingowych i reklamowych, dopóki będą reklamować produkty Signia lub Siemens i przestrzegać zasad używania marki.