X

Funkcja EchoShield w aparatach słuchowych Signia: Bez odbijania

Funkcja EchoShield w aparatach słuchowych Signia pomaga użytkownikom słyszeć i rozumieć w warunkach pogłosu przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku związanego z odbieraniem dźwięku. Polega to na zmniejszeniu efektu pogłosu – aparaty słuchowe rozpoznają odbite dźwięki i nie wzmacniają ich, przez co dużo łatwiej skupić się na tym, co ważne.
W filmie, który za chwilę obejrzysz, można usłyszeć różnicę w działaniu pomiędzy programem “Uniwersalnym” ( przeznaczonym do użytku w większości sytuacji związanych z mową), a programem “Pomieszczenie z pogłosem”.
Naszego Stefana zabraliśmy tym razem do holu auli uniwersyteckiej w Poznaniu. Pogłos jest tu znaczny, zatem to doskonałe miejsce, aby zaprezentować możliwości funkcji EchoShield. Z pewnością usłyszysz głośne, rozpraszające uwagę dźwięki odbite na programie “Uniwersalnym”. Po przełączeniu na program “Pomieszczenie z pogłosem” aparat rozpoznaje odbite dźwięki i pomaga je stłumić, co sprawia, że mowa i inne dźwięki stają się bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Oglądając film zwróć szczególną uwagę na moment klaskania – to najlepszy dowód na to, jak skutecznie działa EchoShild.

Dzięki tym nagraniom przekonasz się, jak brzmi autentyczny dźwięk rejestrowany przez nasze aparaty słuchowe w sytuacjach życiowych. Filmy zostały przygotowane z wykorzystaniem specjalnej sztucznej głowy do prezentacji dźwiękowych, którą nazwaliśmy Stefan.  Założyliśmy mu aparaty słuchowe, a na czole zainstalowaliśmy kamerę. Tak przygotowany Stefan umożliwił nam stworzenie serii nagrań demonstrujących funkcje aparatów Signia.

Zapewniamy, że przedstawione działanie aparatów słuchowych nie było w żaden sposób przetwarzane lub poprawiane, a wszystko co słyszysz, zostało nagrane bezpośrednio z aparatami słuchowymi primax.

Obejrzyj nasz krótki film

Masz pytania? Chcesz się z nami czymś podzielić? Odwiedź nas na Facebooku https://www.facebook.com/SigniaHearingPoland

Badanie przeprowadzone w University of Northern Colorado, w 2015 roku, badało skuteczność nowych funkcji primax, zbierając i analizując dane EEG w czasie rzeczywistym  podczas przeprowadzania badania zrozumiałości mowy. Dla obu funkcji primax SPEECH i EchoShield, pomiary aktywności mózgu wykazały znaczącą redukcję wysiłku słuchowego, podczas gdy jedna z funkcji była aktywna.