X
2016-07-21

2004: Acuris. Aparaty słuchowe, które komunikują się między sobą

Aparaty słuchowe Acuris noszone po obu stronach głowy nieustannie wymieniały ogromne ilości danych i dostosowywały się do danego otoczenia, synchronizując się przy tym ze sobą.

Konwencjonalne aparaty słuchowe noszone na obu uszach działają niezależnie od siebie. Oznacza to, że występować mogą opóźnienia
w przetwarzaniu sygnałów, utrudniające użytkownikowi lokalizowanie dźwięków w przestrzeni. Starając się rozwiązać ten problem, firma Siemens opracowała aparat słuchowy zawierający najmniejsze na świecie rozwiązanie bezprzewodowe. Aparaty słuchowe Acuris noszone po obu stronach głowy nieustannie wymieniały ogromne ilości danych i dostosowywały się do danego otoczenia, synchronizując się przy tym ze sobą. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Oldenburgu i firmy Siemens w 2012 roku otrzymali za swoją pionierską pracę nad tym urządzeniem prestiżową nagrodę Deutscher Zukunftspreis (nagrodę przyznawaną przez prezydenta Niemiec za innowacje w dziedzinie nauki i techniki).

Acuris_2004_640x480px

Portfolio produktowe Acuris

Osoby z obuusznym ubytkiem słuchu powinny nosić aparat słuchowy w każdym uchu. Dzięki temu, mózg może dokładnie przetwarzać informacje z otocznia
i łatwiej lokalizować źródła dźwięków. Umiejętność ta jest niezwykle ważna ze względu na bezpieczeństwo. Aby właściwie reagować w ruchu drogowym, musimy być w stanie wyczuć kierunek, z którego zbliżają się do nas inni użytkownicy drogi.
W 2004 roku firma Siemens wprowadziła na rynek aparaty słuchowe Acuris jako pierwsze tego typu urządzenia, w których prawy i lewy aparat były ze sobą nieustannie i bezprzewodowo synchronizowane. Analizowały one otaczające warunki i wymieniały dane w celu ustawienia idealnej i zharmonizowanej konfiguracji. Dzięki temu, mózg otrzymywał niezbędne informacje z obydwu uszu. Osoby niedosłyszące na oboje uszu zaczęły doskonale lokalizować źródła dźwięków, ciesząc się przy tym wyższą jakością brzmienia i lepszym słyszeniem kierunkowym. Było to możliwe dzięki bezprzewodowej technologii radiowej e2e (ang. ear-to-ear; z ucha do ucha) – najmniejszemu bezprzewodowemu systemowi na świecie opracowanemu przez Siemens.
Ponadto bezprzewodowe połączenie ułatwiło sterowanie urządzeniem. W starszych aparatach słuchowych, głośność i programy trzeba było ustawiać osobno z każdej strony. Od chwili wprowadzenia aparatu Acuris, do skonfigurowania obu urządzeń za pomocą pilota, wystarczył jeden ruch ręki. W przypadku wewnątrzusznego modelu Acuris oznaczało to, że regulator głośności i przycisk zmiany programów mogły być zamieszczone osobno, jeden po każdej stronie. Pozwoliło to zaoszczędzić przestrzeń, co bardzo ucieszyło inżynierów, ponieważ technologia bezprzewodowa postawiła ich przed nowym wyzwaniem. Oprócz standardowych elementów w obudowie musiała dodatkowo zmieścić się antena i pozostałe części radia odpowiedzialne za komunikację. Za tę „obuuszną” technologię wspomagania słyszenia w 2012 r. niemiecki prezydent Joachim Gauck nagrodził zespół naukowców z Uniwersytetu w Oldenburg oraz inżynierów Siemens Audiology Solutions prestiżową Deutscher Zukunftspreis – najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie technologii i innowacji w Niemczech.